Редагування головної сторінки/додавання новини

1.Редагування головної сторінки
Для редагування головної сторінки у верхньому меню "Налаштування" перейти до пункту "Текст на головній сторінці".
  • Головну сторінку можливо заповнити використовуючи наданий редактор. Завдяки редактору можливо відредагувати текст на Ваш смак, а також додати медіа-фали(зображення, таблиці, тощо). Для отримання детальної інформації дивитися пункт розділу "Допомога" - "Візуальний HTML редактор".

2.Додання новин на сайт

Щоб додати новину на сайт перейти у пункт головного меню "Новини", обрати вкладку "Новини школи" або "Новини класів" та "натиснути розділ "Додати новину" з правої сторони.
  • Заповнити назву новини.
  • Дата створення новини заповнюється автоматично, згідно з поточною.
  • Пункт "Короткий зміст" короткого опису новини.
  • Створену новину можливо прокоментувати, редагувати або видалити у розділі меню "Новини" під новиною.
  • Новинну можливо заповнити використовуючи наданий редактор. Завдяки редактору можливо відредагувати текст на Ваш смак, а також додати медіа-фали(зображення, таблиці, тощо). Для отримання детальної інформації дивитися пункт розділу "Допомога" - "Візуальний HTML редактор".
Розташувати на сайт банер, зображення або таблицю іншим способом на даний момент не можливо.

If you have any questions that you didn't find answers to in the help section,
ask us a question through feedback form.