Редагування основної інформації

Для редагування основної інформації у верхньому меню  "Налаштування" перейдіть до пункту "Основна інформація".
1. Змінити назву, скорочену назву та девіз навчального закладу.
  • Ввести назву навчального закладу.
  • Ввести скорочену назву навчального закладу.
  • Ввести девіз навчального закладу, який буде відображається в шапці сайту під назвою навчального закладу. Максимум 256 символів.
  • Обрати можливість відображати населений пункт в заголовку після назви навчального закладу.
  • Зберегти.
1. Змінити тип, адресу, E-mail та номери телефонів.
  • Обрати із списку тип навчального закладу.
  • Ввести адресу навчального закладу.
  • Ввести E-mail навчального закладу.
  • Ввести номер мобільного телефону та позначити їх призначення( "приймальня").
  • Зберегти.

If you have any questions that you didn't find answers to in the help section,
ask us a question through feedback form.