ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» ТОВ «Цифрові освітні системи» повідомляє про володільця, розпорядника, місцезнаходження, склад і мету збору персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів порталу «E-schools» (https://e-schools.info) (далі — Портал «E‑schools»), третіх осіб, яким передаються такі персональні дані, та права суб’єкта персональних даних.

1. Володільцем персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів Порталу «E-schools» (далі — персональні дані, що обробляються), є держатель Порталу «E-schools» — ТОВ «Цифрові освітні системи», ЄДРПОУ 43464300, місцезнаходження 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, б. 10, оф. 3, номер контактного телефону: +38 (063) 170-77-21.

2. Розпорядником персональних даних, що обробляються, є держатель Порталу «E-schools» – ТОВ «Цифрові освітні системи», ЄДРПОУ 43464300, місцезнаходження 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, б. 10, оф. 3.

3. Місцезнаходження персональних даних, що обробляються: дата-центр VPS, Україна, 61016, м. Харків, пер. Донбасівський, 17, кв. 59.

4. До складу персональних даних, що обробляються, включаються відомості про:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- дату народження;

- ознаку статі;

- адресу електронної пошти;

- номери контактних телефонів.

Зазначені вище відомості надаються до Порталу «E-schools» суб'єктом персональних даних (його представником) відповідно до визначеної мети обробки (збору) персональних даних. Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, що здійснюються за допомогою програмних засобів Порталу «E-schools».

5. Метою збору персональних даних, що обробляються, є:

- надання суб'єкту персональних даних послуг щодо доступу до сервісів Порталу «E-schools»;

- створення та забезпечення функціонування електронного кабінету суб'єкта персональних даних на Порталі «E-schools»;

- надання підтримки та допомоги у використанні послуг на Порталі «E-schools».

6. Третіми особами, яким передаються персональні дані, що обробляються, є:

- державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління, яким персональні дані, що обробляються, передаються згідно з визначеним законодавством порядком взаємодії між Порталом «E-schools» та іншими електронними інформаційними ресурсами;

- інші юридичні та фізичні особи, що звертаються до держателя Порталом «E-schools» із запитом щодо доступу до персональних даних, що обробляються.

Персональні дані, що обробляються, передаються третім особам за згодою суб'єкта персональних даних.

Передача персональних даних, що обробляються, третім особам без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Передача персональних даних іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними (транскордонна передача персональних даних) не здійснюється.

7. Персональні дані зберігатимуться держателя Порталом «E-schools» протягом строку функціонування електронного кабінету суб'єкта персональних даних на Порталі «E-schools», якщо законодавством не визначено інший строк їх зберігання, або до відкликання суб'єктом персональних даних цієї згоди.

Згода на обробку персональних даних надається суб'єктом персональних даних на строк, необхідний для досягнення мети обробки (збору) персональних даних, визначеної в пункті 5.

Згідно з частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) ставити вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) ставити вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

If you have any questions that you didn't find answers to in the help section,
ask us a question through feedback form.