Редагування головного меню

Для редагування головного меню сайту перейдіть у розділ під головним меню "Редагувати меню" або в правому верхньому кутку в "Налаштуваннях" розділ "Редагувати меню".
  • Для вимкнення одного з пунктів меню зняти галочку у стовпчику "Активність".
  • Стовпчик "Порядок" відповідає за послідовність пунктів у меню. Щоб змінити послідовність пунктів у меню потрібно змінити цифрове значення відповідного пункту.
  • Стовпчик "Посилання" відображає умовну назві пунктів. Ви маєте змогу змінити умовну назву пунктів.
Пункти основного меню можливо тільки перейменувати або вимкнути.
Додати пункт до основного меню неможливо, дозволяється додати тільки підпункти вже існуючого розділу. Щоб додати підпункт або пункт в додаткове меню натиснути розділ "Додати сторінку".
  • Вибрати між підпунктом чи додатковим меню. У разі підпункту вибрати розділ меню до якого буде прикріплено підпункт. 
  • Заповнити назву підпункту чи пункту та вибрати рівень доступу.
  • У рядку URL можливо дати альтернативну назву для використання у посиланнях. Наприклад( rekomendovana_literatura).
  • Після збереження підпункту або пункті додаткового меню у розділі "Редагувати меню" можливо редагувати або видалити створений підпункт або пункт.

На жаль створити пункт основного меню тимчасово неможливо.

If you have any questions that you didn't find answers to in the help section,
ask us a question through feedback form.