Ми навчаємо студентів педуніверситетів роботі з сервісами «E-school»

Укладено договори про співпрацю з педагогічними університетами

Командою проекту розроблена навчальна програма з модулю «Електронне освітнє середовище загальноосвітнього навчального закладу», схвалена до використання Інститутом модернізації змісту освіти МОН України.

Для навчання майбутніх педагогічних працівників нашої країни можливостям використання сервісів «E-school» в освітній діяльності нами укладено договори про співпрацю з ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова.

7 грудня 2017 о 11:42 | Refreshed 28 серпня 2018 о 12:35 | 36,738 views
Also read articles about the project:    1. Site for school     2. Electronic diaries and class registers